• Elektrotechniek

  Voor veel zaken in het dagelijks leven is elektriciteit nodig. Door het gebruik van apparatuur, computers en verlichting is de elektrische installatie een belangrijk onderdeel geworden van uw gebouw. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen, berekenen en installeren van elektrische installaties voor uiteenlopende toepassingen.

  Gebr. Kok kan u van dienst zijn op de volgende vlakken:

  - Armaturen en (nood)verlichting.
  - Algemene elektrische installaties.
  - Data- en telecominstallaties.
  - Ontruimings- en brandmeldinstallaties.
  - Inbraakinstallaties.
  - PV-panelen (zonnepanelen).
  - Domotica.


  Noodverlichting
  De veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en klanten heeft u hoog in het vaandel staan. Conform het bouwbesluit en geldende normen zal uw gebouw dan ook zijn voorzien van de voorgeschreven noodverlichting.

  Omdat de noodverlichting wordt gezien als veiligheidsinstallatie valt deze onder een periodieke onderhoudsplicht. Bepaald is dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden.

  Deze onderhoudswerkzaamheden kunt u door ons laten uitvoeren en worden bijgehouden in een logboek. Indien dit logboek voor uw installatie nog niet is opgesteld kunnen wij dit tevens voor u uitvoeren.

  Keuringen NEN1010 en NEN3140
  Indien een installatie door ons wordt opgeleverd wordt een NEN1010 keuring uitgevoerd. Van deze keuring ontvangt u een keuringsrapport.

  Het uitvoeren van NEN3140 keuringen is bij ons tevens mogelijk. Bestaande installaties dienen gekeurd te worden aan de hand van de NEN3140. Deze keuring wordt verplicht gesteld door de Arbo-wet. Het kan tevens zo zijn dat de verzekeraar, van bijvoorbeeld uw brandverzekering, vraagt om een keuringsrapport van de installatie op basis van de NEN3140. In sommige gevallen kan dit leiden tot een verlaging van uw premie. De frequentie van de keuring is per installatie verschillend en is afhankelijk van een aantal risicofactoren.


  Domotica
  De omvang van installaties in woningen en overige gebouwen wordt in snel tempo omvangrijker en belangrijker. Installaties bepalen in zekere mate de luxe van een gebouw en het comfort hiervan. Steeds meer groeit ook de behoefte om controle te hebben over deze installaties.

  Middels een domoticasysteem, wat veelal wordt uitgevoerd als een KNX installatie zijn de mogelijkheden legio. Schakelingen van verlichting en overige gebruikers zijn hiermee ook in de toekomst nog programmeerbaar en overzichtelijk weer te geven op een touchscreen.

  In mei 2012 heeft de firma ABB aandacht besteed aan de door Gebr. Kok geïnstalleerde KNX installatie in het project Pauw Recreatie. Klik hier om het artikel in te zien.


  PV-panelen (zonnepanelen)
  Door stijgende tekorten aan energie en de hogere prijzen voor energie kan het zeer interessant zijn om alternatieve energiebronnen toe te passen. Een oplossing hiervoor zouden PV-panelen kunnen zijn. Doordat de productiekosten van deze panelen tegenwoordig lager liggen, blijft de terugverdientijd binnen de perken.

  Eind 2011 heeft Gebr. Kok het dak van de brandweerkazerne in Zwaag voorzien van PV-panelen. De firma Hagemeyer heeft hier aandacht aan besteed in het vakblad Topics in de uitgave van december. Klik hier om het artikel in te zien.

  Referenties Elektra