gebr kok particulier riolering 500x333

We spoelen heel wat weg naar het riool.

Via het riool lozen wij al ons afvalwater en daarmee ook onze afvalstoffen, zoals zeepresten, etensresten, poep en urine. Na zuivering wordt het rioolwater weer geloosd op het oppervlaktewater, zoals rivieren.

Vroeger werd ook al het regenwater via het rioolstelsel afgevoerd. Door de hemelwaterafvoeren te ontkoppelen van het riool en deze via een apart stelsel of rechtstreeks naar sloot te lozen, wordt het riool en de afvalwaterzuivering in sterke mate ontlast.

Het riool of regenwaterriool kan verstopt raken doordat afval zich ophoopt. Er kunnen verzakkingen optreden en (boom)wortels kunnen het riool binnendringen. Op uw eigen erf bent u zelf verantwoordelijk voor uw deel van het riool.

    De voordelen van Gebr. Kok voor uw riolering.

  • Aanleggen en onderhoud van uw riool.
  • Reparatie van uw riool.
  • Ontstoppen van uw riool.
  • Oplossen van rioolstank.
  • Aanleg en onderhoud van uw hemelwaterriool.

Goed om te weten.

Met welk werkgebied voor particulieren kunnen wij u helpen?

gebr kok installatietechniek komo instal uneto vni