geb kok content vve woningcorporaties sanitair 500x333

Onderhoud sanitair.

NEN-1006 voor waterinstallaties.

Als eigenaar en/of exploitant van een drinkwaterinstallatie bent u (mede) verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van de drinkwaterinstallatie. Uw installatie of de installatie die u exploiteert staat in contact met het openbare waterleidingnet. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten, kunt u ongewild het distributienet verontreinigen. Verder maken derden (medewerkers, klanten etc.) gebruik van de installatie. Tekortkomingen in aanleg of beheer kunnen hun gezondheid in gevaar brengen.

Om de gezondheid te beschermen moeten u en uw installatie aan bepaalde regels voldoen. Deze zijn neergelegd en terug te vinden in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit Ook hanteert uw drinkwaterbedrijf voorwaarden voor de aanleg en het beheer van uw installatie. Afhankelijk van het drinkwaterbedrijf zijn dit algemene voorwaarden, aansluitvoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden (op te vragen bij uw drinkwaterbedrijf). Technische eisen aan inrichting en onderhoud van de installatie zijn opgenomen in de NEN 1006 normen. Ze zijn uitgewerkt in de Waterwerkbladen.

Op welk gebied kunnen wij VVE's en woningcorporaties van dienst zijn?

gebr kok installatietechniek komo instal uneto vni