PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS

Gebr. Kok bv Installatietechniek, gevestigd aan de Zuiderwijzend 2, 1616 LH te Hoogkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gebr. Kok bv Installatietechniek
Zuiderwijzend 2
1616 LH Hoogkarspel
www.gebrkok.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0228-561201

Martien Jong is de functionaris gegevensbescherming van Gebr. Kok bv Installatietechniek en is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gebr. Kok bv Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bovenstaande gegevens ten behoeve van: werkzaamheden, objecten, facturen, offertes, overeenkomsten, contracten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over andere dan bovengenoemde persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gebr. Kok bv Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij U af te leveren of uit te voeren.
 • Gebr. Kok bv Installatietechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Gebr. Kok bv Installatietechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gebr. Kok bv Installatietechniek) tussen zit.
Gebr. Kok bv Installatietechniek maakt gebruik van een firewall en diverse software programma’s om de digitale gegevens te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gebr. Kok bv Installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gebr. Kok bv Installatietechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gebr. Kok bv Installatietechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De website van Gebr. Kok bv Installatietechniek:

Op de website van Gebr. Kok bv Installatietechniek worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van de website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Gebr. Kok bv Installatietechniek haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

De website bevat links naar externe internetpagina’s. Gebr. Kok bv Installatietechniek is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

Gebr. Kok bv Installatietechniek gebruikt Goolge Analytics en infomeert u dat;

 • er Goolge Analytics-cookies worden gebruikt ;
 • er een bewerkersovereenkomst met Goolge is gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres zijn geamskeerd;
 • 'gegeven delen' is uitgezet
 • er geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebr. Kok bv Installatietechniek en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U hebben in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevns of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gebr. Kok bv Installatietechniek wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Gebr. Kok bv Installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Martien Jong; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

gebr kok installatietechniek komo instal uneto vni